Åbent cafetilbud

For dig der ønsker mere socialt samvær og meningsfulde aktiviteter.

Pesoner samlet om brætspil i cafeen

Aktiviteter og fællesskab

Café Danmarksgade 24 er et gratis tilbud til alle, som ønsker mere socialt samvær og flere meningsfulde aktiviteter i deres liv.

I cafeen har du mulighed for at dyrke interesser og være en aktiv del af meningsfulde fællesskaber. 
I cafeens mange fællesskaber kan du møde ligesindede, som selv har oplevet udfordringer i deres liv. 

Alle er velkomne!

Cafe Danmarksgade er for dig, der ønsker: 

  • At udvide dit netværk og få nye relationer
  • At deltage i aktiviteter omkring interesser bl.a. kreative værksteder, naturoplevelser, motion mm. 
  • At blive en del af meningsfulde sociale fællesskaber 

I Cafe Danmarksgade er medarbejdere og borgere fælles om at skabe et spændende og levende hus.

Gennem forskellige aktiviteter og samværsmuligheder ønsker vi at åbne flere fællesskaber op for dig, som oplever ensomhed eller ’udenforskab’.

Målgruppe

Cafe Danmarksgade 24 er til dig over 18 år, som savner at være en del af et fællesskab.

Tilbuddet er især til dig som oplever ikke at trives i dit hverdagsliv. Det kan være dig, som føler dig ensom eller isoleret fra andre - eller dig som har personlige erfaringer med psykisk sårbarhed eller sociale udfordringer.

Vi ved at det kan være svært at træde ind i et nyt fællesskab. Derfor gør vi os umage med at skabe trygge rammer og hyggeligt fællesskab - for dig som ønsker at træde ind ad vores dør.