Om Cafe Danmarksgade 24

Cafe Danmarksgade 24 bygger på et fælles ønske om at have indhold i hverdagen og nogen at være sammen med det om. Gennem forskellige aktiviteter og samværsmuligheder åbner vi flere fællesskaber op for dig, som oplever ensomhed eller ’udenforskab’.

Værdier

Vores værdier er at skabe forandring på en RAR måde: 

"Relation med Anerkendelse og Respekt for hinanden"

 

Det opnår vi, når vi alle sammen:

 • LYTTER til hinanden
 • er TÅLMODIGE
 • byder VELKOMMEN til nye i huset
 • HILSER med et hej - et nik - et skulderklap
 • rummer, at vi er FORSKELLIGE
 • TALER PÆNT til hinanden
 • SMILER
 • respekterer hinandens GRÆNSER
 • er ÆRLIGE
 • GIVER PLADS til hinanden

Vores faglige arbejde i Cafe Danmarksgade tager udgangspunkt i en recovery-orienteret tilgang med fokus på, at understøtte et selvstændigt og meningsfuldt liv for den enkelte. Målet er at støtte dig til at mestre dit eget liv – ud fra en forventning om, at selvstændighed øger livskvalitet.

Cafe Danmarksgade er et mødested, hvor mennesker kan skabe gode relationer og fællesskaber med hinanden - og blive inspireret til håb, motivation, tro på egen formåen og gode oplevelser. Vi har fokus på at vække den enkeltes håb og drømme om det gode liv. Det betyder, at vi er optaget af, hvad der har betydning for den enkeltes livskvalitet og trivsel i dagligdagen.

I praksis afspejler den faglige tilgang sig i en dagligdag, hvor medarbejderne gennem forskellige aktiviteter skaber grobund for fællesskaber og relations-dannelse med gode deltagelsesmuligheder for den enkelte.

 

I Cafe Danmarksgade tager vi afsæt i en trivsels- og ressourceorienteret tilgang med fokus at fremme menneskers mental sundhed - eller sagt med andre ord menneskers generelle trivsel.

Vi tror på at din mentale sundhed skal plejes og vedligeholdes, fuldstændig på samme måde som din fysiske sundhed.

Du kan gøre meget for at styrke din mental sundhed, ved at være opmærksom på og prøve at efterleve tre konkrete huskeregler:

 • Gør noget aktivt
 • Gør noget sammen
 • Gør noget meningsfyldt

I cafeen kommer de tre råd til udtryk ved, at vi arbejder for at skabe relevante og vedkommende aktiviteter og fællesskaber for brugerne af huset.

Logo for ABC med teksten: Gør noget aktivt, noget sammen og noget meningsfuldt

I cafeen møder du fast gruppe medarbejdere, som tager del i husets aktiviteter og ugens gang. Her er det også muligt at få en personlig snak, hvis du har behov for det. 

Lene Skjøth Christensen
Telefon 96114081
Mobil 24668226
Lene.Skjoth.Christensen@holstebro.dk

Cafe Danmarksgade 24 har et godt samarbejde med en lang række foreninger, organisationer og kommunale tilbud.

Cafeens venneforening

Cafe Danmarksgade har en venneforening, som sammen med og for borgere i Holstebro Kommune sætter fokus på socialt samvær og netværksdannelse. Cafe Danmarksgade 24 er samlingssted for foreningen og dens aktiviteter. Foreningen har desuden til opgave at indsamle og tilvejebringe økonomiske midler.

Foreningen arbejder for at skabe en platform bestående af frivillige, der har lysten og ressourcerne til, at hjælpe borgerne og skabe netværk på tværs af sociale skel. Foreningens bestyrelse består af en blanding af borgere og ansatte i Cafe Danmarksgade 24.

Kontakt Cafe Danmarksgade hvis du har interesse i at høre mere om ”Vennerne”.

LVS - landsforeningen af væresteder

LVS tilbyder en lang række aktiviteter og projekter, som involverer brugerne på værestederne og styrker fællesskabet imellem dem.