Aktivitetskalender

I Cafe Danmarksgade 24 har du mulighed at deltage i mange forskellige aktiviteter og sociale fællesskaber.

Mandag

Har du brug for hjælp til at stilne sindet, reducere symptomer på stress og angst – og få indre ro? Så mød op til vores åbne NADA-cafe.

NADA-øreakupunktur er med til at stabilisere dig fysisk og psykisk - og derved med til at bedre din trivsel og mentale sundhed. NADA bidrager til at afhjælpe stress, afhængighed, psykiske symptomer og fremme personlig udvikling.

I NADA-cafe gives der akupunkturnåle i fem punkter i begge ører over 45 min. Det er vigtigt, at man sidder i ro med nålene under forløbet.

Vi har vores eget lille motionsrum, hvor der er mulighed for træning og lave individuelle øvelser. Der er forskellige træningsmaskiner til rådighed som må benyttes.

Det er muligt at træne sammen med andre, enten i vores motionsrum eller udendørs.

Kultur- og fritidscaféen er for tidligere deltagere af Kultur i Hverdagen eller borgere som har interesse i kultur og fritid.

Café Danmarksgade arbejder med kunst og kultur som sundhedsfremme. Vi kan derigennem opdage og vække vores følelser, synliggøre nye sider af os selv og finde andre veje at gå som bidrager til vores sociale og mentale trivsel og velbefindende.

Vi udforsker vores lokalområde og finder nye muligheder for fritidsinteresser eller andre sociale fællesskaber. 

Tirsdag

'Kultur i Hverdagen' er et 13-ugers forløb, hvor vi gennem kunst- og kulturaktiviteter arbejder med din mentale sundhed. Her vil du kunne bruge kulturen som et pusterum, hvor du bestemmer, hvad der er i fokus. Som deltager får du mulighed for at prøve kræfter med selv at skabe kultur og udtrykke dig på en anden måde end gennem det verbale sprog. Under forløbet skifter aktiviteterne mellem naturture, musik, historisk levendegørelse og billedkunst.

Formålet med 'Kultur i Hverdagen' er at fremme dit selvværd, velvære og mental sundhed gennem fællesskab og kulturelle oplevelser. Læs mere på holstebro.dk/kultur-i-hverdagen eller kontakt personalet.

Har du brug for hjælp til at få overblik over din økonomi og hjælp til kontakt med det offentlige, så mød op til vores åbne cafe omkring hverdagsøkonomi og it.  

Du kan få hjælp til:

  • Overblik over din økonomi og hjælp til budgetlægning
  • Guidning i det kommunale system
  • Hjælp til at læse og svare på breve fra det offentlige
  • Hjælp til brug af digitale platforme - fx borger.dk, eBoks, MidtID og NemID
  • Hjælp til forskellige ansøgninger og indberetninger fx ansøgning af boligstøtte
  • Kontakt til diverse kreditorer
  • At sætte dig i kontakt med andre rådgivningstilbud, som tilbyder juridisk, social eller økonomisk rådgivning

Har du lyst til at bruge og udvikle dine kreative evner og udvikle din kreativitet og fantasi?

Her er der tid til fordybelse og erfaringsudveksling praktisk og personligt. Der er ingen krav om håndværksmæssig kunnen. Der er mulighed for at sy, strikke, male, beton støbning mm. At eksperimentere med forskellige aktiviteter indenfor håndens arbejde.

Ind imellem deltager vi i større landsdækkende projekter fra Landsforeningen af væresteder (LVS).

Onsdag

Cafe med fokus på det sociale samvær.

Fællesspisning kl. 18.00

Torsdag

For dig som kan lide at lave noget aktivt med dine hænder. Om sommeren passer vi gårdhaven udenfor Café Danmarksgade 24. Vi forspirer, sår, planter, vander og luer ukrudt, besøger planteskoler mm.

I vinterperioden er vi mest indenfor, hvor vi omplanter potteplanter i hele huset.

Har du brug for hjælp til at stilne sindet, reducere symptomer på stress og angst – og få indre ro? Så mød op til vores åbne NADA-cafe.

NADA-øreakupunktur er med til at stabilisere dig fysisk og psykisk - og derved med til at bedre din trivsel og mentale sundhed. NADA bidrager til at afhjælpe stress, afhængighed, psykiske symptomer og fremme personlig udvikling.

I NADA-cafe gives der akupunkturnåle i fem punkter i begge ører over 45 min. Det er vigtigt, at man sidder i ro med nålene under forløbet.

For dig der gerne vil synge. Fællessang er et fællesskab, hvor alle kan være med. Vi synger og lytter til musik. Sang er godt for humøret og dage som er svære, bliver lidt lettere at komme igennem. Sang giver en pause for bekymringer.

Sang forbedrer din vejrtrækning og kropskontakt, og du lærer din stemme bedre at kende. Vi mødes og vælger sange sammen. Det er både kendt og nyt i alle genrer.

Fredag

Hver fredag er der mulighed for at komme ud i naturen en hel dag og opleve naturens positive og beroligende påvirkning. Vi samarbejder her med naturvejledere fra Naturstyrelsen.

Udover naturens påvirkning er turene med til at træne trygheden i det sociale og give en oplevelse af fællesskab og samhørighed. Du tilmeldes naturholdet ved aftale med personalet.

Cafe med fokus på det sociale. Har du lyst til at strikke, hækle, spille spil eller blot at være dig? Vi vender ugen der er gået, og ønsker hinanden en god weekend.

Nogen dage kan der være drøftelse af enkelte temaer efter ønske. Du tilmeldes fredagscafe ved aftale med personalet

Onsdag den 20.12. er der julefrokost i Café 24 kl. 13.00 for brugere af cafeen. Tilmelding på opslag i cafeen senest den 14.12.

OBS OBS OBS - Der er ikke aftensmad denne onsdag.

Billede med teksten: Fællesskab er noget vi skaber sammen

Fælles frokost

Mandag til torsdag er alle velkomne til fælles frokost kl. 12.00.
Det koster 20 kr. 

Fællesspisning

Hver onsdag aften er der gratis aftensmad. Du er meget velkommen fra kl. 16.00 til socialt samvær.

Årets gang

Vi kan lide at følge årets rytme og årets traditioner med tilbagevendende begivenheder. Det giver os en god struktur på årets gang og mulighed for at skabe gode oplevelser og minder at tage med hjem.

Fællesskabet er i centrum, når vi blandt andet afholder påskefrokost, feriecamp, juleklip og julefrokost.